Category: Mobiliteit

Vlhora__mobiliteit-2

Mobiliteitsplan 2040

CDA Helmond heeft de afgelopen maanden met veel bewoners en ondernemers gesproken over de enorme plannen die het college heeft over de mobiliteitsvisie 2040. Voor de zomervakantie besloot de wethouder om nog eens naar de inbreng van de inwoners en ondernemers te kijken. Daar kwam een bijgestelde visie van naar buiten. Toen wij naar die bijgestelde visie keken konden we maar heel mondjesmaat ontdekken dat er zaken waren aangepast. In de commissievergadering vlak na de zomervakantie kwam de wethouder niet eens aan de beantwoording toe van de vragen en opmerkingen. Daar praten we op 3 oktober 2023 verder over. Op de pagina in De Loop hebben wij onze eerste gedachten al naar buiten gebracht. De visie zoals die er nu ligt kan onze goedkeuring niet krijgen. Teveel ‘wensdenken’ en niet goed doordacht. Wij hebben grote zorgen dat deze visie niet het effect gaat krijgen wat het college ermee beoogd. Wij willen een gedegen en goed doordacht plan en geen proefballonnetjes of luchtfietserij. Bovendien moeten de regiogemeenten betrokken worden want het raakt ook daar de doorstroming van het verkeer.

Read More