Vlhora__mobiliteit-2

Mobiliteitsplan 2040

CDA Helmond heeft de afgelopen maanden met veel bewoners en ondernemers gesproken over de enorme plannen die het college heeft over de mobiliteitsvisie 2040. Voor de zomervakantie besloot de wethouder om nog eens naar de inbreng van de inwoners en ondernemers te kijken. Daar kwam een bijgestelde visie van naar buiten. Toen wij naar die bijgestelde visie keken konden we maar heel mondjesmaat ontdekken dat er zaken waren aangepast. In de commissievergadering vlak na de zomervakantie kwam de wethouder niet eens aan de beantwoording toe van de vragen en opmerkingen. Daar praten we op 3 oktober 2023 verder over. Op de pagina in De Loop hebben wij onze eerste gedachten al naar buiten gebracht. De visie zoals die er nu ligt kan onze goedkeuring niet krijgen. Teveel ‘wensdenken’ en niet goed doordacht. Wij hebben grote zorgen dat deze visie niet het effect gaat krijgen wat het college ermee beoogd. Wij willen een gedegen en goed doordacht plan en geen proefballonnetjes of luchtfietserij. Bovendien moeten de regiogemeenten betrokken worden want het raakt ook daar de doorstroming van het verkeer.

Read More
huisvdstad-1-2

Kosten huis van de stad vallen duurder uit!

Helmond – Het langverwachte nieuwe gemeentehuis van Helmond zal aanzienlijk duurder uitvallen dan aanvankelijk gepland, vanwege stijgende bouwkosten en problemen tijdens de constructie. Terwijl het stadsbestuur de hogere kosten door materiaalprijzen niet kon vermijden, blijkt uit recente informatie dat de kostenstijgingen ook te wijten zijn aan onvolledige specificaties en aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerp. Hierdoor gaat de eerdere claim dat het project kostenneutraal zou zijn niet langer op. Kritiek die eerder geuit werd, blijkt nu terecht te zijn geweest.

De geplande bouw van het nieuwe gemeentehuis van Helmond, bedoeld om een modern en functioneel onderkomen te bieden aan het stadsbestuur en diens ambtenaren, heeft te maken gekregen met aanzienlijke tegenvallers. Hoewel sommige factoren zoals stijgende materiaalkosten onvermijdelijk zijn in de huidige economische omstandigheden, zijn andere problemen direct te wijten aan tekortkomingen in het projectmanagement.

Volgens betrouwbare bronnen heeft het gebrek aan volledige specificaties in het aanvankelijke bestek geleid tot onvoorziene veranderingen en aanpassingen tijdens de bouw. Deze aanpassingen hebben niet alleen geleid tot vertragingen, maar ook tot aanzienlijke extra kosten. Deskundigen geven aan dat een grondige voorbereiding en een gedetailleerd bestek essentieel zijn om dergelijke complicaties te voorkomen.

De gemeente Helmond had aanvankelijk geclaimd dat het nieuwe gemeentehuis kostenneutraal zou zijn, wat betekent dat de bouwkosten gecompenseerd zouden worden door besparingen op de exploitatiekosten. Echter, de recente ontwikkelingen hebben deze bewering ontkracht en laten zien dat de uiteindelijke kosten van het project beduidend hoger zullen uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Deze situatie is een bittere pil voor het stadsbestuur, dat nu moet omgaan met budgetoverschrijdingen en mogelijke bezuinigingen op andere belangrijke gemeentelijke projecten.

De gemeente Helmond erkent dat de kritiek die eerder werd geuit over de haalbaarheid van het kostenneutrale project terecht blijkt te zijn. Hoewel dit een teleurstelling is, benadrukt het stadsbestuur dat het zijn verantwoordelijkheid neemt om de gevolgen van deze situatie te beheersen en ervoor te zorgen dat het nieuwe gemeentehuis zo spoedig mogelijk operationeel zal zijn.

Het nieuws van de kostenoverschrijdingen en de problemen tijdens de bouw van het gemeentehuis hebben bij de inwoners van Helmond geleid tot verontwaardiging en frustratie. Er is een groeiend besef dat dergelijke projecten beter moeten worden beheerd om onnodige financiële lasten voor de gemeenschap

Read More