Voltallige oppositie verlaat vergadering

Tijdens de opinievergadering waarin gesproken zou worden over de nieuwe invulling van Brainport Smart District (BSD) is de voltallige oppositie weggelopen van de vergadering. Reden? Het te laat verstrekken van informatie en dat dan ook nog vertrouwelijk ter inzage leggen door het college. De oppositie is van mening dat de regels die we met elkaar hebben afgesproken voor de vergaderorde nageleefd dienen te worden. Die schrijven voor dat tenminste 10 dagen voor een vergadering de stukken beschikbaar moeten zijn. De vertrouwelijke stukken lagen 1,5 dag voor de voor de vergadering ter inzage. De CDA fractie vindt dit niet getuigen van respect naar de gemeenteraad en heeft daarom ook besloten de vergadering te verlaten toen bleek dat de coalitie het allemaal de normaalste zaak de wereld vond. De fractie van Groen Links vond het zelfs nodig om de oppositiepartijen te moeten beledigen en bruuskeren. De ‘gevestigde’ partijen kregen namelijk toegeworpen dat ze zich populistisch gedragen. Zo serieus neemt Groen Links dus de eigen reglementen!

BSD dient een nieuwe invulling te krijgen omdat de door Groen Links verzonnen opzet niet blijkt te werken. De woningen worden nauwelijks verkocht en niemand zit te wachten op een woning waar je de auto niet bij kunt parkeren. Het CDA is al vanaf het begin van mening dat Brandevoort afgebouwd moet worden zoals het in de oorsprong bedoeld is. Opinievergaderingen hebben geen zin als de coalitie al bij voorbaat alles omarmt wat het college (lees wethouder Bonte) heeft verzonnen. Als dan vervolgens de raad wordt gewezen op onjuiste toepassing van de regels dan is de oppositie populistisch. Wij van het CDA zijn niet populistisch maar realistisch in onze aanpak van dit dossier. We moeten bouwen waar de bevolking van Helmond behoefte aan heeft en niet dit soort ‘linkse’ idealistische proefjes die bovendien ook nog eens bakken met geld kosten.

CDA Helmond blijft van mening dat afbouwen in de oorspronkelijke vorm met toepassing van nieuwe technieken die een bijdrage leveren aan het klimaat en een goede energievoorziening mogelijk is. Ook willen wij precies weten waarom het nu in de afgelopen jaren niet gelukt is om de Groen Links idealen te realiseren en wat dat wel niet gekost heeft. Een onderzoek daarna zal wel niet gaan lukken omdat de coalitie bijna ‘slaafs’ achter het college aan loopt.

Read More
images

Oekraïense vluchtelingen verplaatst

Deze week is er veel ophef ontstaan over de verplaatsing van een aantal gezinnen uit de opvang van het voormalige Knippenberg gebouw. De CDA fractie is vooral overvallen met de snelheid waarmee deze mensen naar elders worden verplaatst. Binnen enkele dagen moesten ze vertrekken. Het gaat hier precies om de gezinnen die in afgelopen maanden klachten hebben ingediend tegen de handelwijze van het aanwezige management op de locatie. Wij vragen ons af of hier de “klokkenluiders” niet het slachtoffer zijn geworden van de gehele situatie. Wij denken zeker niet dat de ‘klagers’ geheel zonder ‘schuld’ zijn maar om hele gezinnen dan maar te verplaatsen naar een andere locatie, daarmee lossen we de problemen niet op. Samen met de VVD en Helder Helmond heeft het CDA om een spoeddebat gevraagd om het college de gelegenheid te geven om verantwoording af te leggen over dit dossier. Wanneer het debat gaat plaats vinden is nog niet duidelijk.

Update 9 oktober 2023
In de krant van maandag 9 oktober 2023 stond een artikel vanuit Vluchtelingen Werk Nederland waarin werd gesteld dat de 3 gezinnen die naar een andere locatie zijn overgeplaatst onterecht zijn overgeplaatst. Het onderzoek van vluchtelingenwerk had niet de betrokken gezinnen gehoord. Op basis waarvan zijn dan de conclusies getrokken? Deze zaak begint wel hele rare vormen aan te nemen. CDA Helmond maakt zich grote zorgen over de handelingen van het college van B&W.

Read More
contact_03

Nieuwe site in ontwikkeling

Wij werken op dit moment aan de vernieuwing van onze website. Het kan zijn dat er nog zaken aangevuld of toegevoegd moeten worden. Wij vragen daarvoor uw begrip.

CDA Helmond is op dit moment druk bezig met het vullen van de nieuws website. Daardoor is het mogelijk dat nog niet alle pagina’s op de juiste wijze zijn gevuld. Wij vragen daarvoor begrip.

Read More