Ron Peters

Fractiesecretaris
Ron Peters, fractiesecretaris van CDA Helmond is een toegewijde en betrokken teamspeler. Met zijn organisatorische vaardigheden en scherp oog voor detail ondersteunt hij de fractie effectief bij het behalen van hun doelen. Een waardevolle kracht binnen de partij.
Email:
ron.peters@raad.helmond.nl

Over Ron

Mijn naam is Ron Peters en ben Helmonder van “begeerte”. In 1997 heb ik mij met mijn gezin in Helmond gevestigd en ben vrijwel direct politiek actief geworden. Van 2002 tot 2007 ben ik lid geweest van Provinciale Staten van Noord Brabant. Vanaf 2006 ben ik lid van de gemeenteraad van Helmond. Op dit moment ben ik  fractiesecretaris. Ik heb 3 kinderen die allemaal het huis uit zijn. Wij wonen in de Binnenstad-oost.

Beroep:
Van beroep ben ik onderhandelaar/vakbondsbestuurder bij FNV Metaal. Een van mijn aandachtsbedrijven is VDL-NedCar in Born en Daf in Eindhoven. Mijn studierichting is economie en dan speciaal arbeidsmarkt.

Vrijwilligerswerk:
Mijn grote passie is het St. Catharinagilde Helmond, waarvan ik voorzitter ben. Het gilde is de op één na oudste vereniging van Helmond. Daarnaast ben ik vanaf 1998 secretaris van het Oranje Comité Helmond en sinds 2017 voorzitter van het Tienerhuis/Skatepark in Brouwhuis.

Politieke drijfveer:
Als je meer dan 40 jaar lid bent van één en dezelfde politieke partij dan stroomt die kleur bloed door je aderen. Je zou figuurlijk kunnen zeggen dat ik “groen bloed” heb en dat probeer ik altijd en overal uit te dragen. Het CDA is een gezinspartij die het besturen van stad, dorp, provincie en land hoog in het vaandel heeft staan. Wij dragen graag verantwoordelijkheid en nemen ook graag verantwoording voor de mensen om ons heen. Mensen kunnen heel veel zelf doen maar soms heb je net even iets meer nodig en daar hoort dan een overheid voor in te staan. Ik doe dat nog heel graag volgens de aloude beproefde uitgangspunten van het CDA, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, goed rentmeesterschap. Wij hebben de aarde te leen en moeten deze in een goede staat overgeven aan de generatie die na ons komt. Daar wil ik me graag voor inzetten, hier in Helmond maar zeker ook daarbuiten. In de commissies heb als speciaal aandachtsgebied werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid. Een brede portefeuille want “werken is de beste garantie op succes in de samenleving”. Daarnaast heeft de Omgevingswet en alles wat daarmee te maken heeft mij speciale aandacht.