Marianne Hegeman-ter Hedde

Voorzitter a.i.
Geboortejaar: 1954
Beroep: Gerpensioneerd
Hobby’s: lezen, wandelen, koken, puzzelen (liefst grote legpuzzels, maar ook kruiswoord en cijfercodepuzzels: (elke dag een puzzel uit de krant houdt je hersens bij de tijd)
Email:
marianne2hegeman@planet.nl

Biografie

Waarom heb je gekozen voor het CDA?

Die keuze heb ik ruim 30 jaar geleden weloverwogen gemaakt. Vooral omdat het CDA de partij as en is die meer dan andere partijen de mens centraal stelt: niet iedere voor zich en God voor ons allen, maar oog voor de zwakkeren in de samenleving. Die belang stelt in en waar mogelijk burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk van harte ondersteunt om elke inwoner de kans te geven om zijn talenten te ontwikkelen en in te zetten. En daar zelf vervolgens veel energie uithaalt.

Hoe ziet het ideale Helmond er uit

Voor mij is dat een stad waar iedereen zich welkom kan voelen, en waar je de Helmondse volksaard – vaak gekenmerkt door recht voor zijn raap zeggen waar het op staat – omarmt. Een stad die ook heeft voor alle inwoners, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, leeftijd. Een stad die inzet op goede bereikbaarheid, voldoende woningen, een bloeiend verenigingsleven, een aantrekkelijk winkelaanbod en creativiteit en cultuur waardeert. Met een aantrekkelijk vestigingsklimaat van bedrijven waar de inwoners een goede boterham kunnen verdienen.

Hoe breng jij de politiek weer dichter bij de mensen

Door daar waar er aanleiding voor is in gesprek te gaan met de Helmonders, oog en oor hebben voor hun zorgen en wensen, maar zeker ook aan te geven dat we het vooral samen moeten doen. Immers: samen moet het lukken!