Holke Flapper

Algemeen bestuurslid
Geboortejaar: 1944
Beroep: Gerpensioneerd
Hobby’s: Fietsen, TV Films kijken (selectief), Actief bij CDA Senioren,
KBO-Brabant, Actiegroep Verontruste Ouderen, Politiek Algemeen,
Email:
info@holkef.nl

Biografie

Waarom heb je voor het CDA gekozen?

Omdat het CDA naar mijn mening de enige partij is die Normen en Waarden in haar actieprogramma heeft staan en ik wil daaraan medeweking verlenen om dat te realiseren. Voorts is het CDA een partij waar de Ouderen van Nederland zich thuis moeten kunnen voelen, overigens niet alleen de Ouderen maar ook de Junioren en de Medioren. Hier is nog het nodige werk te verrichten en ik wil daar een bijdrage aan leveren en dan met name aan de belangen van de Senioren die al jaren lang achtergesteld zijn gebleven.

Hoe ziet het ideale Helmond er uit? 

Een stad van ruim 100.000 inwoners met actieve wijken en vertegenwoordigers van die wijken, die samen met Raadsleden en het College van B&W de belangen van de Helmondse burgers behartigen.
Een stad waar de armoede op de achtergrond is gedrongen en de menselijke maat leidend is.
Een actief en enthousiast ambtenarenapparaat dat in het belang van de Helmondse burgers haar werk met passie en motivatie doet. Een middenstand die floreert evenals en een horeca die Gastvrijheid met een hoofdletter schrijft.  Tot slot een stad die goed bereikbaar is en waar het bedrijfsleven zich gesteund weet door een Stadsbestuur dat hen de ruimte biedt om te ondernemen.

Hoe breng jij de politiek weer dichter bij de mensen?

Door regelmatig met vertegenwoordigende organisaties contact te hebben en te komen tot een goede uitwisseling van hun wensen en onze mogelijkheden om die te realiseren. Verder bezoek aan de wijken brengen en spreekuren organiseren in de diverse wikjhuizen of simpel weg op straat.
Het kantoor van het CDA aan de Mierloseweg regelmatig openstellen voor bezoekers en tot slot waar mogelijk en nodig het landelijke beleid naar de lokale situatie vertalen en in praktijk brengen.